Import, format på fil med anställda

Jag skulle vilja importera anställda från ett externt system, hur ska formatet vara på en sådan importfil, vad kan jag få med över?

Import av anställda från ett externt system hittar du under menyn Arkiv - Import - Anställda.

I princip kan alla fasta uppgifter, som finns under menyn Register - Anställda, importeras till eller exporteras från löneprogrammet.

Om en importfil innehåller ett anställningsnummer som inte finns i databasen kommer en ny person att läggas upp. Efter import av ny person är det viktigt att gå in under menyn Register - Anställda och komplettera med eventuella obligatoriska fält som är nödvändiga. Om personnummer importeras ska det ha formatet ååmmdd-nnnn eller ååmmdd-0000.
Import av anställda innehåller få kontroller. Det är därför viktigt att indata följer specifikationerna vad gäller typ och max antal tecken.

Markera rutan Utökad kontroll vid uppdatering av anställda samt kontroll av dubbla anställningsnummer för att säkerställa att ett anställningsnummer inte är upptaget.

En exportfil har samma syntax som en importfil. En exportfil kan därför användas som mall för en importfil.


Skriv ut